جزییات افزونه

2003-TAN-PA-1
شماره افزونه
2003-TAN-PA-1
کد موسسه
BGR005
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
موسسه اهداکننده
NLD136
Vrije Universiteit Dept of Biology and Society
شماره افزونه اهداکننده
18
آرایه‌بندی
جنس
Tanacetum
نام علمی
Tanacetum parthenium (L.) Schultz-Bip.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
18 NLD136
شماره افزونه اهداکننده
18 NLD136
شناسه دیگر
A3000337 BGR001
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:7928191f-39ed-4331-bba4-34f64eb80c28
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد