جزییات افزونه

3343
شماره افزونه
3343
کد موسسه
GBR247
تاریخ اکتساب
1960
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
Ancestral information (pedigree)
Turkish Land Variety
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
Cb 285/2
آرایه‌بندی
جنس
Hordeum
گونه
نام علمی
Hordeum vulgare L. subsp. vulgare
محصول
Barley
نام محصول ارائه شده
barley
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
Cb 285/2 GBR016
نام افزونه
Cb 285/2
شماره افزونه اهداکننده
Cb 285/2 GBR016
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:7ad7ed87-b2fa-41f7-aade-0d4b730a1a36
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۱ مه ۲۰۲۰
ایجاد شد
۲ دسامبر ۲۰۱۸