جزییات افزونه

ISC 48
شماره افزونه
ISC 48
کد موسسه
ITA385
تاریخ اکتساب
1998
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
موسسه اهداکننده
ITA004
شماره افزونه اهداکننده
5272
آرایه‌بندی
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum turgidum L. subsp. dicoccon (Schrank) Thell.
نام محصول ارائه شده
emmer wheat
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
5272 ITA004
شناسه دیگر
PI 094618 USA138
شماره افزونه اهداکننده
5272 ITA004
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
زیستگاه دشتی یا کشت شده
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:7c4aac1a-6a99-4809-92ae-ce1883176466
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
8 September 2019
ایجاد شد
28 October 2016