جزییات افزونه

01Z1700002
شماره افزونه
01Z1700002
موسسه دارنده
کد موسسه
CZE122
تاریخ اکتساب
2008
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
CZE096
شماره افزونه اهداکننده
11
آرایه‌بندی
جنس
Sorghum
گونه
نام علمی
Sorghum bicolor (L.) Moench drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse
نام محصول ارائه شده
sudan grass
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
11 CZE096
شماره افزونه اهداکننده
11 CZE096
شماره جمع‌آوری
11
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
October 11, 2005
منبع جمع‌آوری
زیستگاه دشتی یا کشت شده
شناسه ماموریت جمع‌آوری
SVNGOR-05
شماره جمع‌آوری
11
موقعیت محل جمع‌آوری
Salovci, distr. Prekmurje, Goricko, farm of Mr. Rengeo
کد موسسه جمع‌آوری کننده
CZE096
ارتفاع محل جمع‌آوری
250
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:7dea7b7d-4385-4e11-a092-a64ae9456a41
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد