جزییات افزونه

355174
شماره افزونه
355174
موسسه دارنده
افزونه تاریخی
این رکورد تاریخی افزونه است
کد موسسه
POL017
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
سایر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Asarum
گونه
نام علمی
Asarum europaeum L.
محصول
asarabacca
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
KP04-231
توضیحات
Storage- in-situ
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
June 2004
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
KP04-231
موقعیت محل جمع‌آوری
Garncarsko
کد موسسه جمع‌آوری کننده
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۵۰٫۹
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۶٫۷
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]‎−۵٫۸‎−۴٫۵‎−۰٫۸۳۷٫۱۱۰٫۵۱۱٫۹۱۱٫۵۸٫۶۴٫۷۰٫۶‎−۳٫۴
میانگین دما [°C]‎−۲٫۸‎−۱٫۲۳٫۲۸٫۱۱۲٫۶۱۶۱۷٫۴۱۷٫۱۱۳٫۷۹٫۱۳٫۶‎−۰٫۶
بیشینه دما [°C]۰٫۳۲٫۱۷٫۳۱۳٫۲۱۸٫۲۲۱٫۵۲۳۲۲٫۸۱۸٫۸۱۳٫۶۶٫۶۲٫۲
بارش ماهانه [mm]۲۵۲۵۲۸۳۹۶۵۷۷۸۴۷۷۴۷۳۸۳۷۳۱
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۸
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۸٫۹
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۳
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۷۱٫۲
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۳
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
‎−۵٫۸
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۲۸٫۸
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۱۶٫۸
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
‎−۰٫۳
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۱۶٫۸
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
‎−۱٫۶
بارش سالانه [mm]
۵۷۳
بارش گرمترین ماه [mm]
۸۴
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۲۵
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۴۴
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۲۳۸
بارش خشکترین ماه [mm]
۷۸
بارش گرمترین منطقه [mm]
۲۳۸
بارش سردترین منطقه [mm]
۸۱

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:7ea0a699-289a-44b7-9da4-865bf7fec282
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۱ مه ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد