جزییات افزونه

GUMP-TR00112
شماره افزونه
GUMP-TR00112
کد موسسه
AUT060
تاریخ اکتساب
April 24, 2003
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
Breeding institute code
NLD014
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903411
آرایه‌بندی
جنس
Trifolium
نام علمی
Trifolium repens L.
نام محصول ارائه شده
White clover
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903411 AUT001
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903411 AUT001
شماره جمع‌آوری
S-2002-2874
نام افزونه
RIESLING
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
شماره جمع‌آوری
S-2002-2874
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:84062953-e1a6-4485-ab6a-f56070667abc
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد