جزییات افزونه

PHL5954
شماره افزونه
PHL5954
کد موسسه
PHL129
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Vigna
گونه
نام علمی
Vigna unguiculata (L.) Verdc. sesquipedalis
محصول
Yardlong Bean
توضیحات
Red seeds
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
29 March 1993
منبع جمع‌آوری
فروشگاه مزرعه
شماره جمع‌آوری
NCA/LBM/RRC-93-479
موقعیت محل جمع‌آوری
Quirino
کد موسسه جمع‌آوری کننده
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۶٫۲۸
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۲۱٫۵۸
داده کره‌سنجی
WGS84
روش مختصات زمینی
GPS
ارتفاع محل جمع‌آوری
۲۵۲
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۱۶٫۲۱۶٫۳۱۷٫۳۱۸٫۶۱۹٫۴۱۹٫۵۱۹٫۳۱۹٫۳۱۹٫۲۱۸٫۸۱۸۱۷٫۲
میانگین دما [°C]۲۰٫۵۲۱٫۱۲۲٫۳۲۳٫۶۲۴٫۳۲۴۲۳٫۴۲۳٫۲۲۳٫۲۲۲٫۹۲۲۲۱٫۲
بیشینه دما [°C]۲۴٫۹۲۶۲۷٫۳۲۸٫۶۲۹٫۱۲۸٫۶۲۷٫۶۲۷٫۲۲۷٫۳۲۷۲۶۲۵٫۲
بارش ماهانه [mm]۱۰۸۷۳۱۱۴۱۴۰۲۱۳۱۸۰۲۷۴۲۶۹۲۸۶۳۲۲۳۷۲۲۲۳
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۲٫۶
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۸٫۸
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۷
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۱۱٫۷
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۹٫۱
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۱۶٫۲
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۲٫۹
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۲٫۷
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۱٫۳
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۳٫۹
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۰٫۹
بارش سالانه [mm]
۲٬۵۷۴
بارش گرمترین ماه [mm]
۳۷۲
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۷۳
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۴۲
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۹۸۰
بارش خشکترین ماه [mm]
۲۹۵
بارش گرمترین منطقه [mm]
۵۳۳
بارش سردترین منطقه [mm]
۴۰۴

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:8466f49b-38bf-4bae-b9f4-ff69243c6890
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۰ اکتبر ۲۰۱۸
ایجاد شد
۱۰ اکتبر ۲۰۱۸