جزییات افزونه

01C0101703
شماره افزونه
01C0101703
موسسه دارنده
کد موسسه
CZE122
تاریخ اکتساب
1966
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
Ancestral information (pedigree)
Ljutescens 17/LV-Teremok (=T.compactum; spring wheat)
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum L. aestivum
محصول
Wheat
نام محصول ارائه شده
winter wheat
نامهای افزونه
نام افزونه
LUTESCENS 12
نام افزونه
Ljutescens 12
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:84eff3c9-2e75-46ba-acdf-e2a2a1db8086
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد