جزییات افزونه

11145
شماره افزونه
11145
کد موسسه
GBR004
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
July 24, 1979
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
نیمه‌طبیعی-وحشی/کاشته شده
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
آرایه‌بندی
جنس
Lathyrus
گونه
نام علمی
Lathyrus pratensis L.
محصول
Grasspea
نام محصول ارائه شده
grasspea
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
NONE
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
August 1, 1978
منبع جمع‌آوری
زیستگاه دشتی یا کشت شده
شماره جمع‌آوری
NONE
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:852e9dfa-9e2e-44e8-ba74-25dbd7e086c5
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
18 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد