جزییات افزونه

ARCHE-ER003
شماره افزونه
ARCHE-ER003
موسسه دارنده
کد موسسه
AUT046
تاریخ اکتساب
1993
منشاء مواد
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Pisum
گونه
نام علمی
Pisum sativum L. convar. medullare Alef. emend. C.O. Lehm.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
نام افزونه
Blauhuelsige Kapuziner
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:85ec7e73-8365-4ee5-b9c2-07f9eb212157
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد