جزییات افزونه

GUMP-TP00131
شماره افزونه
GUMP-TP00131
کد موسسه
AUT060
تاریخ اکتساب
April 23, 2003
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
جمعیت جداسازی شده
Breeding institute code
AUT060
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903391
آرایه‌بندی
جنس
Trifolium
نام علمی
Trifolium pratense L.
نام محصول ارائه شده
red clover
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903391 AUT001
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903391 AUT001
نام افزونه
Gumpensteiner
شماره جمع‌آوری
S-2002-2313
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
شماره جمع‌آوری
S-2002-2313
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:88742e3b-4715-49fe-9280-84e359446ece
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد