جزییات افزونه

GR 3837
شماره افزونه
GR 3837
کد موسسه
DEU271
تاریخ اکتساب
August 18, 1977
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
AEGIS
Accession is part of the European Collection
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
721019
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Phleum
گونه
نام علمی
Phleum pratense L.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
721019 DEU273
شماره افزونه اهداکننده
721019 DEU273
شناسه دیگر
721019 DEU273
نام افزونه
ENGMO
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
سایر
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:8ce285ec-dc83-4fe0-b184-e434fcf258ca
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد