جزییات افزونه

GS 2656
شماره افزونه
GS 2656
موسسه دارنده
کد موسسه
DEU069
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
Breeding institute code
DEU069
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Hordeum
گونه
نام علمی
Hordeum vulgare L.
نام محصول ارائه شده
summer barley
نامهای افزونه
نام افزونه
Sydney
توضیحات
summer form,:globally adjusted,:feed barley,:very high yield,:mildew resistance,:short growth,:early maturity
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:8edd9a33-6ed2-44b8-9d97-1137fff0b9f8
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۱ مه ۲۰۲۰
ایجاد شد
۱ دسامبر ۲۰۱۸