جزییات افزونه

BRA 00055891-6
شماره افزونه
BRA 00055891-6
موسسه دارنده
کد موسسه
BRA018
تاریخ اکتساب
June 1, 1989
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میدانی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
آرایه‌بندی
جنس
Psychotria
نام علمی
Psychotria ipecacuanha (Brot.) Stokes
نام محصول ارائه شده
Ipecacuanha
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
LAS 708
نام افزونه
Ipecacuanha
نام افزونه
Ipeca
نام افزونه
Poaia
جمع‌آوری اطلاعات
تاریخ جمع‌آوری نمونه
May 29, 1989
شماره جمع‌آوری
LAS 708
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:9078b738-ff14-4ccc-aea1-9cf738e9b497
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
4 October 2019
ایجاد شد
24 April 2018