جزییات افزونه

G 213
شماره افزونه
G 213
کد موسسه
ITA386
تاریخ اکتساب
1980
وضعیت زیستی افزونه
مطالب پرورشی/پژوهشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Zea
گونه
نام علمی
Zea mays L.
محصول
Maize
نام محصول ارائه شده
maize
نامهای افزونه
نام افزونه
WF 9 gl1-a
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:939f03e9-44cb-492f-a9f5-8c57203b461d
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
22 September 2017
ایجاد شد
9 January 2014