جزییات افزونه

NC095539
شماره افزونه
NC095539
کد موسسه
ESP025
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میدانی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
موسسه اهداکننده
آرایه‌بندی
جنس
Eriobotrya
نام علمی
Eriobotrya japonica (Thunb) Lindl
نام محصول ارائه شده
Nispero japones
نامهای افزونه
نام افزونه
Mas Vague
شناسه دیگر
EJ048 ESP025
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
موسسه، ایستگاه تحقیقاتی، سازمان پژوهشی، بانک ژن
موقعیت محل جمع‌آوری
Cataluña
کد موسسه جمع‌آوری کننده
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:94180b3e-41cd-45ac-95c4-a3e2a534f280
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 January 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد