جزییات افزونه

05L0800004
شماره افزونه
05L0800004
موسسه دارنده
کد موسسه
CZE122
تاریخ اکتساب
1971
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
Breeding institute code
SVK037
Ancestral information (pedigree)
Francouzska zelena du Puy
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Lens
گونه
نام علمی
Lens culinaris Medik. culinaris
محصول
Lentil
نام محصول ارائه شده
lentil
نامهای افزونه
نام افزونه
Slovenska Modra
جمع‌آوری اطلاعات
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:9988d992-5e0d-4116-b63c-a23a6a19ef24
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد