جزییات افزونه

Lim035
شماره افزونه
Lim035
کد موسسه
ITA398
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
Breeding institute code
ITA398
Ancestral information (pedigree)
L. bonduelli x L. sinuatum
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Limonium
گونه
نام علمی
Limonium bonduelli x sinuatum
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
نام افزونه
21.2.1.1
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:99db449a-fd1a-415f-88dc-1b7b17829377
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
22 September 2017
ایجاد شد
28 October 2016