جزییات افزونه

IG 168088
شماره افزونه
IG 168088
کد موسسه
SYR002
تاریخ اکتساب
Invalid Date
منشاء مواد
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Aegilops
گونه
نام علمی
Aegilops triuncialis L.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
CWR-GE-23
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
شناسه ماموریت جمع‌آوری
GEO14T
شماره جمع‌آوری
CWR-GE-23
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:9c3bc6f1-5057-479a-ae06-4a53e4d40050
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
17 January 2018
ایجاد شد
16 January 2018