جزییات افزونه

308_8652
شماره افزونه
308_8652
کد موسسه
RUS001
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
مطالب پرورشی/پژوهشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Oryza
گونه
نام علمی
Oryza o.sativa L. subsp. indica, var. gilanica Gust.
محصول
Rice
نام محصول ارائه شده
rice
نامهای افزونه
نام افزونه
62-355
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
کد موسسه جمع‌آوری کننده
RUS001
نام موسسه جمع‌آوری کننده
N.I. Vavilov Research Institute of Plant Industry
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:9cc68eb5-bbf2-4ad1-aa40-6708ae256e63
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
8 September 2019
ایجاد شد
22 September 2017