جزییات افزونه

Lim050
شماره افزونه
Lim050
کد موسسه
ITA398
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Limonium
گونه
نام علمی
Limonium flagellare (Lojac.) Brullo
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
نام افزونه
LS25
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
موقعیت محل جمع‌آوری
regione Sicilia
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:9df9d226-c385-40a6-894f-98e9552bf72b
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
22 September 2017
ایجاد شد
28 October 2016