جزییات افزونه

2003-CMP-RA-1
شماره افزونه
2003-CMP-RA-1
کد موسسه
BGR005
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
موسسه اهداکننده
Botanical Garden Berlin-Dahlem
شماره افزونه اهداکننده
172
آرایه‌بندی
جنس
Campanula
گونه
نام علمی
Campanula rapunculoides L.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
172 DEU022
شماره افزونه اهداکننده
172 DEU022
شناسه دیگر
A3000164 BGR001
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:9f55be4d-a051-4b3d-b92d-f2b7a040f79c
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد