جزییات افزونه

5.3.2.
شماره افزونه
5.3.2.
کد موسسه
CHE104
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
شماره افزونه اهداکننده
CHE088=Landwirtschaftliches Zentrum St.
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Vitis
گونه
نام علمی
Vitis vinifera L.
محصول
grape vine
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
CHE088=Landwirtschaftliches Zentrum St.
نام افزونه
Clinton
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:a11b7f31-a983-4959-8c3f-0a01d8eeb0aa
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۸ اکتبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد