جزییات افزونه

BRA 00000002-6
شماره افزونه
BRA 00000002-6
کد موسسه
BRA003
تاریخ اکتساب
12 January 2004
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
BRA00000002-6.jpg
آرایه‌بندی
جنس
Oryza
گونه
نام علمی
Oryza sativa L.
محصول
Rice
نام محصول ارائه شده
Arroz
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
12 January 2004
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۱٫۴۵۵۷۷۹
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۴۸٫۴۹۰۱۹۷
داده کره‌سنجی
WGS84
روش مختصات زمینی
GPS
ارتفاع محل جمع‌آوری
۰
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۲۲٫۴۲۲٫۵۲۲۲۲٫۸۲۲٫۳۲۱٫۹۲۱٫۹۲۲۲۲۲۲٫۲۲۲٫۳۲۲٫۲
میانگین دما [°C]۲۶٫۵۲۶٫۴۲۶٫۴۲۷۲۷۲۶٫۸۲۷۲۷۲۷٫۱۲۷٫۳۲۷٫۱۲۶٫۸
بیشینه دما [°C]۳۰٫۶۳۰٫۴۳۰٫۸۳۱٫۳۳۱٫۷۳۱٫۷۳۲۳۲٫۱۳۲٫۲۳۲٫۴۳۲۳۱٫۵
بارش ماهانه [mm]۳۲۰۳۳۰۳۶۳۳۳۱۲۳۳۱۴۱۱۳۲۱۱۱۱۱۰۹۱۸۴۱۹۲
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۶٫۹
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۹٫۴
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۹
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۲٫۸
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۲٫۴
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۲۱٫۹
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۰٫۵
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۶٫۶
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۷٫۱
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۷٫۱
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۶٫۴
بارش سالانه [mm]
۲٬۴۳۸
بارش گرمترین ماه [mm]
۳۶۳
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۸۴
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۵۰
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۱٬۰۲۴
بارش خشکترین ماه [mm]
۲۸۵
بارش گرمترین منطقه [mm]
۲۸۵
بارش سردترین منطقه [mm]
۱٬۰۱۳

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:a7d73de1-c78a-486b-addb-900f84eeb1c7
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 October 2019
ایجاد شد
1 May 2018