جزییات افزونه

Lim018
شماره افزونه
Lim018
کد موسسه
ITA398
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
Breeding institute code
ITA398
Ancestral information (pedigree)
L. altaica x L. gmelini
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میدانی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Limonium
گونه
نام علمی
Limonium altaica x gmelini
محصول
Altaica
نامهای افزونه
نام افزونه
P51
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:a99af8bd-7f98-4ce9-90c5-c147cb5b2ba9
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۷ سپتامبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
۲۸ اکتبر ۲۰۱۶