جزییات افزونه

GR 151
شماره افزونه
GR 151
کد موسسه
DEU271
تاریخ اکتساب
April 24, 1991
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
نیمه‌طبیعی-وحشی/کاشته شده
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
AEGIS
Accession is part of the European Collection
موسسه اهداکننده
FAL Braunschweig, Frau Oetmann, Germany
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Lolium
گونه
نام علمی
Lolium perenne L.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
89
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
May 1991
منبع جمع‌آوری
چراگاه
شناسه ماموریت جمع‌آوری
GFP-1991
شماره جمع‌آوری
89
موقعیت محل جمع‌آوری
Hessen
کد موسسه جمع‌آوری کننده
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
51.333333
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
9.816667
مختصات مبهم
135
ارتفاع محل جمع‌آوری
270
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]-3.3-3.2-0.52.76.49.611.511.18.25.01.4-1.4
میانگین دما [°C]-0.83.67.711.715.116.516.313.39.04.00.9
بیشینه دما [°C]1.73.27.612.617.120.621.621.518.413.16.63.2
بارش ماهانه [mm]52.046.045.051.067.082.076.072.055.055.056.063.0
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
8.1
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
8.3
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
0.3
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
62.0
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
21.6
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
-3.3
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
24.9
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
15.9
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
3.7
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
15.9
بارش سالانه [mm]
720.0
بارش گرمترین ماه [mm]
82.0
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
45.0
بارش فصلی (ضریب انحراف)
19.0
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
230.0
بارش خشکترین ماه [mm]
142.0
بارش گرمترین منطقه [mm]
230.0
بارش سردترین منطقه [mm]
161.0

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:aafcf871-ea3d-4343-a4ae-65b07f4db33d
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد