جزییات افزونه

Lim034
شماره افزونه
Lim034
کد موسسه
ITA398
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Limonium
گونه
نام علمی
Limonium bonduelli x sinuatum
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
نام افزونه
LROSA1
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:ad866c44-875a-4450-b81e-9c18662faa05
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
22 September 2017
ایجاد شد
28 October 2016