جزییات افزونه

PSP0002
شماره افزونه
PSP0002
کد موسسه
ITA394
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
موسسه تکثیر ایمن
SYR002
آرایه‌بندی
جنس
Pisum
گونه
نام علمی
Pisum sativum L.
محصول
Pea
نام محصول ارائه شده
pea
نامهای افزونه
نام افزونه
IG 49176
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
موقعیت محل جمع‌آوری
Debre Zeyit
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:ae113beb-6b5d-4405-b229-da875bd0b004
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
8 September 2019
ایجاد شد
9 January 2014