جزییات افزونه

GUMP-TS00161
شماره افزونه
GUMP-TS00161
کد موسسه
AUT060
تاریخ اکتساب
1987
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
Breeding institute code
AUS006
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
موسسه اهداکننده
DNr. 044
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903310
آرایه‌بندی
جنس
Trifolium
گونه
نام علمی
Trifolium michelianum Savi var. balansae (Boiss.) Azn.
نام محصول ارائه شده
balansa clover
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903310 AUT001
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903310 AUT001
نام افزونه
PARADANA
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
June 1987
منبع جمع‌آوری
فروشگاه مزرعه
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:b26c1ce4-659b-4392-8ba3-8e4f1f945e33
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 January 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد