جزییات افزونه

BRA 00028532-0
شماره افزونه
BRA 00028532-0
موسسه دارنده
کد موسسه
BRA001
تاریخ اکتساب
12 January 1976
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
آرایه‌بندی
جنس
Zea
گونه
نام علمی
Zea mays L. raça dentado paulista
نام محصول ارائه شده
Teosinte
نامهای افزونه
نام افزونه
DENTE PAULISTA
جمع‌آوری اطلاعات
تاریخ جمع‌آوری نمونه
24 October 1975
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:b541fcd8-4b2c-4d64-9d29-3fcd1bf52ea8
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
4 October 2019
ایجاد شد
25 April 2018