جزییات افزونه

4
شماره افزونه
4
موسسه دارنده
کد موسسه
CHE001
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
ProSpecieRara
شماره افزونه اهداکننده
GE1015
آرایه‌بندی
جنس
Lactuca
نام علمی
Lactuca sativa L.
محصول
Lettuce
نام محصول ارائه شده
cabbage lettuce
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
GE1015 CHE063
شماره افزونه اهداکننده
GE1015 CHE063
نام افزونه
Laitue de Printemps Reine de Mai
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:b6d823f6-407e-4721-b8d9-2324013ab054
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
11 May 2020
ایجاد شد
9 January 2014