جزییات افزونه

01C0107895
شماره افزونه
01C0107895
موسسه دارنده
کد موسسه
CZE122
تاریخ اکتساب
August 3, 2015
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum L.
محصول
Wheat
نام محصول ارائه شده
winter wheat
نامهای افزونه
نام افزونه
ERITROSPERMUM 760
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:b77b74ca-6ad0-4a8b-bad1-18f734ffaf11
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 September 2019
ایجاد شد
30 November 2018