جزییات افزونه

GUMP-TA00208
شماره افزونه
GUMP-TA00208
کد موسسه
AUT060
تاریخ اکتساب
July 23, 2008
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
Breeding institute code
DEU006
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
ALK-001-E97
آرایه‌بندی
جنس
Trifolium
گونه
نام علمی
Trifolium alexandrinum L.
نام محصول ارائه شده
Berseem clover
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
ALK-001-E97 AUT001
شماره افزونه اهداکننده
ALK-001-E97 AUT001
شماره جمع‌آوری
G 9833
نام افزونه
ATTILA
توضیحات
Standard sample
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
شماره جمع‌آوری
G 9833
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:b8b47650-d607-4a1a-9925-50d121642fe9
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد