جزییات افزونه

62907
شماره افزونه
62907
کد موسسه
GBR004
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
June 20, 1986
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
نیمه‌طبیعی-وحشی/کاشته شده
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
آرایه‌بندی
جنس
Panicum
گونه
نام علمی
Panicum aldabrense Renvoize
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
730325
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
April 1, 1985
منبع جمع‌آوری
زیستگاه دشتی یا کشت شده
شماره جمع‌آوری
730325
ارتفاع محل جمع‌آوری
5
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:b9a0f07c-4a61-4a63-bd9f-b177300a822b
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
18 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد