جزییات افزونه

MNE00048
شماره افزونه
MNE00048
کد موسسه
MNE047
تاریخ اکتساب
October 15, 2008
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
موسسه تکثیر ایمن
MNE047
آرایه‌بندی
جنس
Malus
گونه
نام علمی
Malus domestica Borkh.
محصول
Apple
نام محصول ارائه شده
apple
نامهای افزونه
نام افزونه
Ruski Car
شماره جمع‌آوری
IJ6-1-53
توضیحات
COLLCODE YUG047 is COLLCODE MNE047
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
June 7, 2009
منبع جمع‌آوری
باغستان
شماره جمع‌آوری
IJ6-1-53
موقعیت محل جمع‌آوری
Cetinje Donje Polje
کد موسسه جمع‌آوری کننده
MNE047
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
42.381389
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
18.928889
ارتفاع محل جمع‌آوری
683
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]-1.0-0.12.04.99.112.515.014.812.08.14.00.7
میانگین دما [°C]2.53.46.19.213.817.420.220.117.012.57.54.1
بیشینه دما [°C]6.07.110.213.618.622.325.425.522.016.811.17.5
بارش ماهانه [mm]147.0132.0120.0115.093.072.049.064.0104.0143.0185.0167.0
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
11.2
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
8.7
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
0.3
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
62.7
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
25.5
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
-1.0
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
26.5
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
4.7
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
19.2
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
19.2
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
3.3
بارش سالانه [mm]
1391.0
بارش گرمترین ماه [mm]
185.0
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
49.0
بارش فصلی (ضریب انحراف)
34.0
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
499.0
بارش خشکترین ماه [mm]
185.0
بارش گرمترین منطقه [mm]
185.0
بارش سردترین منطقه [mm]
446.0

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:ba164a97-a4b5-4c47-b151-df9748ce6836
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
8 September 2019
ایجاد شد
9 January 2014