جزییات افزونه

ME/PER/001
شماره افزونه
ME/PER/001
موسسه دارنده
کد موسسه
FJI049
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
July 28, 2009
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
موسسه اهداکننده
COL003
شماره افزونه اهداکننده
PER 183 *
آرایه‌بندی
جنس
Manihot
گونه
نام علمی
Manihot esculenta Crantz manihot esculenta Crantz
محصول
Cassava
نام محصول ارائه شده
Cassava
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
PER 183 * COL003
نام افزونه
Cassava
شناسه دیگر
ME/PR/01 FJI049
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:bdd45a80-ea15-4245-88ba-9006c9030634
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
11 December 2018
ایجاد شد
1 November 2016