جزییات افزونه

10S01
شماره افزونه
10S01
کد موسسه
ARM035
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Vicia
گونه
نام علمی
Vicia sativa L. subsp. sativa L.
نام محصول ارائه شده
common vetch
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
July 16, 2001
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
موقعیت محل جمع‌آوری
Ararat. Near Vardashat
ارتفاع محل جمع‌آوری
1720
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:bf944263-8f55-49f6-97c9-e4b99ac7dc8c
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد