جزییات افزونه

01C0202534
شماره افزونه
01C0202534
موسسه دارنده
کد موسسه
CZE122
تاریخ اکتساب
1976
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
مطالب پرورشی/پژوهشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum L. aestivum
محصول
Wheat
نام محصول ارائه شده
spring wheat
نامهای افزونه
نام افزونه
MCB 167
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:c24c97f0-c43c-4862-acd1-1a6b9281a0cd
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد