جزییات افزونه

3111
شماره افزونه
3111
کد موسسه
GRC010
تاریخ اکتساب
June 1983
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
مطالب پرورشی/پژوهشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Vitis
گونه
نام علمی
Vitis vinifera L.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
نام افزونه
KOK.AROMA.
شماره جمع‌آوری
VT064/83
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
June 1983
منبع جمع‌آوری
زیستگاه دشتی یا کشت شده
شماره جمع‌آوری
VT064/83
موقعیت محل جمع‌آوری
VIOTIA-PRODROMOS
کد موسسه جمع‌آوری کننده
نام موسسه جمع‌آوری کننده
Vine Institute, National Agricultural Research Foundation
ارتفاع محل جمع‌آوری
200
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:c68e7f30-e634-4165-baa0-70935f18106c
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
8 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد