جزییات افزونه

W6 3100
شماره افزونه
W6 3100
کد موسسه
USA022
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
November 8, 1988
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
شماره افزونه اهداکننده
Abawi# 1d
آرایه‌بندی
جنس
Phaseolus
نام علمی
Phaseolus vulgaris
محصول
Beans
نام محصول ارائه شده
beans
نامهای افزونه
نام افزونه
Abawi# 1d
شناسه دیگر
W6 3100 USA126
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:cd358e87-6e8a-4700-b37b-dcf24c5247de
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
23 July 2014
ایجاد شد
داده ارائه نشد