جزییات افزونه

BRA 00028537-9
شماره افزونه
BRA 00028537-9
موسسه دارنده
کد موسسه
BRA001
تاریخ اکتساب
12 January 1976
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
آرایه‌بندی
جنس
Zea
گونه
نام علمی
Zea mays L. raça cateto nortista
نام محصول ارائه شده
Teosinte
نامهای افزونه
نام افزونه
GFR III-CATETO NORTISTA
جمع‌آوری اطلاعات
تاریخ جمع‌آوری نمونه
24 October 1975
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:cd8420da-8dd3-458e-b5ff-3bb73df0cb6d
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
4 October 2019
ایجاد شد
25 April 2018