جزییات افزونه

IG 168118
شماره افزونه
IG 168118
کد موسسه
SYR002
تاریخ اکتساب
Invalid Date
منشاء مواد
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Aegilops
گونه
نام علمی
Aegilops geniculata Roth
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
CWR0110
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
شناسه ماموریت جمع‌آوری
ITA15T
شماره جمع‌آوری
CWR0110
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:d3335f11-f7f1-43e9-9477-83f10f3c189c
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
17 January 2018
ایجاد شد
16 January 2018