جزییات افزونه

03C0601457
شماره افزونه
03C0601457
موسسه دارنده
کد موسسه
CZE122
تاریخ اکتساب
1982
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Hordeum
گونه
نام علمی
Hordeum vulgare L. vulgare
محصول
Barley
نام محصول ارائه شده
barley
نامهای افزونه
نام افزونه
CI 11121
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
1960
موقعیت محل جمع‌آوری
locality Plateria, lake Titicaca region
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
-15.933333
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
-69.816667
ارتفاع محل جمع‌آوری
3819
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]4.54.84.22.91.2-0.8-0.8-0.21.62.93.34.1
میانگین دما [°C]9.89.79.38.87.76.46.47.28.49.59.89.7
بیشینه دما [°C]15.114.614.414.714.113.813.614.615.116.216.215.4
بارش ماهانه [mm]186.0170.0143.057.018.06.05.012.041.043.065.0120.0
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
8.6
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
12.5
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
0.7
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
12.6
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
16.2
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
-0.8
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
17.0
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
9.6
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
6.6
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
9.7
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
6.6
بارش سالانه [mm]
866.0
بارش گرمترین ماه [mm]
186.0
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
5.0
بارش فصلی (ضریب انحراف)
86.0
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
499.0
بارش خشکترین ماه [mm]
23.0
بارش گرمترین منطقه [mm]
371.0
بارش سردترین منطقه [mm]
23.0

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:d460d102-035a-4032-a7c2-e60ccf6a3087
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد