جزییات افزونه

10T02
شماره افزونه
10T02
کد موسسه
ARM035
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Vicia
گونه
نام علمی
Vicia tetrasperma (L.)Schreb.
نام محصول ارائه شده
vetch
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
June 22, 1999
منبع جمع‌آوری
چراگاه
موقعیت محل جمع‌آوری
Ararat. River Manuk;left bank;meadow
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:db0abb02-5762-43d9-b416-385789406961
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد