جزییات افزونه

BRA 00028545-2
شماره افزونه
BRA 00028545-2
موسسه دارنده
کد موسسه
BRA001
تاریخ اکتساب
12 January 1976
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
آرایه‌بندی
جنس
Zea
گونه
نام علمی
Zea mays L. raça moroti
نام محصول ارائه شده
Teosinte
نامهای افزونه
نام افزونه
MT III- MOROTI
جمع‌آوری اطلاعات
تاریخ جمع‌آوری نمونه
24 October 1975
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:dd2df3e0-a0f6-4297-bf95-858d3cc1e114
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
4 October 2019
ایجاد شد
25 April 2018