جزییات افزونه

GBK-004089
شماره افزونه
GBK-004089
موسسه دارنده
کد موسسه
KEN212
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
شماره افزونه اهداکننده
KCC 985
آرایه‌بندی
جنس
Cajanus
نام علمی
Cajanus cajan (L.) Millsp.
نام محصول ارائه شده
Pigeon pea
مجموعه داده‌های مرتبط
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
January 5, 1989
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:e2d75105-08e9-469c-8b34-ae30635b35cb
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
13 July 2018
ایجاد شد
13 July 2018