جزییات افزونه

W6 3099
شماره افزونه
W6 3099
کد موسسه
USA022
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
November 8, 1988
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
شماره افزونه اهداکننده
Abawi# 1c
موسسه تکثیر ایمن
USA005
آرایه‌بندی
جنس
Phaseolus
نام علمی
Phaseolus vulgaris L.
محصول
Beans
نام محصول ارائه شده
beans
نامهای افزونه
نام افزونه
Abawi# 1c
شناسه دیگر
W6 3099 USA126
شناسه دیگر
Abawi# 1c
شماره افزونه اهداکننده
Abawi# 1c
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
زیستگاه دشتی یا کشت شده
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:e2f797f2-e276-467e-9106-3e94937c6dc1
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
23 July 2014
ایجاد شد
داده ارائه نشد