جزییات افزونه

W6 16300
شماره افزونه
W6 16300
کد موسسه
USA022
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
April 13, 1979
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
شماره افزونه اهداکننده
P.F. 5800
آرایه‌بندی
جنس
Medicago
نام علمی
Medicago sativa L. subsp. sativa
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
نام افزونه
P.F. 5800
شناسه دیگر
W6 16300 USA126
شناسه دیگر
P.F. 5800
شماره افزونه اهداکننده
P.F. 5800
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
زیستگاه دشتی یا کشت شده
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:e734db58-9c2f-4a6f-8e11-c63613d14d2a
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
23 July 2014
ایجاد شد
داده ارائه نشد