جزییات افزونه

01Z0100005
شماره افزونه
01Z0100005
موسسه دارنده
کد موسسه
CZE122
تاریخ اکتساب
1960
وضعیت زیستی افزونه
مطالب پرورشی/پژوهشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Zea
گونه
نام علمی
Zea mays L. mays
نام محصول ارائه شده
corn
نامهای افزونه
نام افزونه
G 380
جمع‌آوری اطلاعات
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:e8442e47-32b7-42ce-9c01-6820735ce3f0
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد