جزییات افزونه

GUMP-TP00244
شماره افزونه
GUMP-TP00244
کد موسسه
AUT060
تاریخ اکتساب
October 22, 2008
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
DNR012
آرایه‌بندی
جنس
Trifolium
نام علمی
Trifolium pratense L.
نام محصول ارائه شده
red clover
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:eda2fdc9-1b15-47ac-b771-8ac80dee95d7
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد